Termeni Legali

Declarație de confidențialitate

 

1. Generalităţi

Henkel Romania S.R.L. denumită în continuare Henkel, respectă intimitatea fiecărei persoane care vizitează site-ul nostru web. Acum am dori să vă informăm despre tipurile de date colectate de Henkel și modurile în care sunt utilizate. De asemenea, veți afla cum vă puteți exercita drepturile în calitate de persoană vizată.

Toate modificările prezentei Declarații privind protecția datelor vor fi publicate pe această pagină. Aceasta vă permite să vă informați permanent despre datele pe care le colectăm și modurile în care utilizăm aceste date.

 

2. Colectarea, utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Numele entității responsabile: Henkel Romania S.R.L.

Adresa entității responsabile: Str. Ioniţă Vornicul 1-7, sector 2, Bucureşti, România

Henkel utilizează datele cu caracter personal în special pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor acest site web. Orice altă prelucrare de date intervine doar pe baza altor obligații sau permisiuni legale, sau dacă utilizatorul respectiv a comunicat către Henkel consimțământul său. Henkel stochează și prelucrează datele în special în următoarele scopuri:

Atunci când utilizatorii vizitează site-ul web, Henkel colectează și stochează automat anumite date. Acestea includ: adresa IP sau ID-ul respectivului dispozitiv final, de care avem nevoie pentru a transmite conținutul solicitat (de exemplu, în special conținut, texte, imagini și informații despre produse, precum și fișiere cu date furnizate pentru descărcare etc.), activitatea utilizatorilor în contextul site-ului web, tipul dispozitivului final respectiv, tipul de browser utilizat, precum și data și ora utilizării.

Henkel stochează aceste informații timp de maximum 7 zile în scopul recunoașterii și urmăririi utilizărilor improprii.

De asemenea, Henkel utilizează aceste informații pentru îmbunătățirea prezentării serviciului, a funcțiilor și funcționalităților, precum și pentru sarcini administrative generale.

În plus, Henkel șterge sau anonimizează datele privind utilizarea, inclusiv adresele IP, fără întârzieri nejustificate, de îndată ce nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus.

Prelucrarea și utilizarea datelor se bazează pe prevederile legale care justifică aceste operațiuni, având în vedere faptul că (1) prelucrarea este necesară pentru oferirea site-ului web; sau că (2) Henkel are un interes legitim principal de a asigura și a îmbunătăți funcționalitatea și operarea fără erori a site-ului web, ca și adaptarea acestuia la necesitățile utilizatorilor.

 

3. Alte prelucrări ale datelor cu caracter personal

a) Tabelul solicitărilor consumatorilor

Este posibil să ne fi comunicat datele dumneavoastră de contact prin formularul nostru de contact. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră.

Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că prelucrarea este necesară în vederea soluţionării solicitării dumneavoastră.

b)  Sondaje

Este posibil să ne fi comunicat datele dumneavoastră de contact, de exemplu adresa dumneavoastră de e-mail, în timpul participării la un sondaj. Vom utiliza datele dumneavoastră în scopul desfășurării sondajului.

Nu vom transmite datele dumneavoastră niciunei terțe părți, cu excepția cazurilor în care este necesar pentru desfășurarea sondajului.

Prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră se bazează pe prevederi legale care justifică aceste operațiuni pe motiv că procesarea este necesară în vederea desfășurării sondajului.

 

4.  Securitate 

Henkel va stoca datele dumneavoastră în condiţii de siguranţă şi, prin urmare, va lua toate măsurile de precauţie pentru a vă proteja datele împotriva pierderii, abuzurilor sau modificărilor. Partenerii contractuali ai Henkel care au acces la datele dumneavoastră, în scopul de a oferi servicii din partea  Henkel sunt obligaţi prin contract să păstreze aceste informaţii în mod confidenţial şi nu pot utiliza aceste date în alte scopuri. În unele cazuri, va fi necesar să transferăm întrebările dumneavoastră la companiile afiliate Henkel. De asemenea, în aceste cazuri, datele dvs. vor fi tratate confidenţial.

 

5. Date personale referitoare la copii
Henkel nu doreşte să colecteze date privind copiii sub vârsta de 14 ani. În cazul în care este necesar, Henkel va atrage atenţia copiilor într-un loc adecvat pentru faptul că acestea nu vor trimite nici o informaţie referitoare la persoană către Henkel. În cazul în care părinţii sau tutorele legal descoperă că un copil sub supravegherea lor, au pus datele referitoare la persoana la dispoziţia Henkel, vom solicita ca acestia să ne contacteze la adresa de mai jos (a se vedea 9. De mai jos), în cazul în care aceste date trebuie eliminate. Ne vom ocupa de ştergerea acestor date, fără întârziere.

 

6.  Consimțământ / revocarea consimțământului

Gestionarea relației cu consumatorii/comunitățile online

Poate v-aţi acordat consimțământul ca Henkel să prelucreze

• datele dumneavoastră de contact pe care le-ați comunicat Henkel,
• conținutul și circumstanțele comunicării dumneavoastră electronice cu Henkel, precum formulare de contact sau e-mailuri,
• utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor web Henkel,
• activitățile pe paginile Henkel de pe site-urile rețelelor de socializare (în bloguri, paginile fanilor de pe Facebook etc.)

în cadrul gestionării relației cu consumatorii / comunitățiile online de către/a Henkel

în scopuri de

• publicitate (prin poștă, în browser, în aplicație și astfel cum se precizează mai jos, dacă furnizați un consimțământ suplimentar),
• oferire de sfaturi tehnice, precum sfaturi despre utilizarea produselor,
• efectuare de sondaje

Pentru a atinge scopurile selectate, Henkel poate

– să combine datele enumerate mai sus cu alte date pe care Henkel le-a colectat în mod legal despre dumneavoastră, de exemplu din tombole sau alte activități de pe site-uri web și
– să analizeze datele pentru a stabili acțiuni publicitare relevante.

În cursul acestei analize, Henkel aplică o metodologie automatizată care contribuie la prioritizarea vânzărilor către clienți potențiali. Contactele sunt împărțite în categorii în funcție de activitățile lor online și off-line. Pe baza categoriei în care sunt repartizate și a localizării lor, contactele sunt alocate reprezentanților de vânzări și primesc diferite informații despre produsele și serviciile noastre, precum și materiale publicitare.

Este posibil să vă fi acordat consimțământul ca Henkel să transmită datele dumneavoastră cu caracter personal către terţi prestatori de servicii specializate, în scopul următor:

– corelarea și actualizarea adreselor de contact.

Vom stoca datele doar atât timp cât consimțământul este valabil sau în perioada impusă de orice obligații legale privind păstrarea datelor.

Vă puteți revoca consimțământul cu efect pentru viitor în orice moment, prin e-mail la adresa [email protected] sau prin scrisoare trimisa la adresa Henkel Romania, str Ionita Vornicul nr 1-7 sector 2 Bucuresti. Revocarea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor bazată pe consimțământul exprimat înainte de revocarea acestuia.

 

7. Module cookie, pixeli, amprente
Pentru a facilita utilizarea site-ului nostru, vom folosi „cookies”. Cookie-urile sunt unităţi mici de date stocate temporar pe hard disk-ul computerului dvs. de către browser, care sunt necesare pentru utilizarea site-ului nostru. Informaţiile conţinute în cookie servesc, de exemplu, sesiunilor de control în particular, îmbunătăţesc navigarea şi a permit un nivel ridicat de uşurinţa în utilizare a unui site web. Cookie-urile pe care le folosim nu stocheaza orice date referitoare la persoana. Majoritatea browserelor web acceptă automat cookie-uri. Puteţi evita acest lucru prin modificarea setărilor din browser-ul dumneavoastră. Aveţi posibilitatea să eliminaţi cookie-urile stocate pe PC-ul dvs în orice moment, prin ştergerea fişierelor Internet temporare (bara de browser „Instrumente / Extras” – „Opţiuni Internet”). Henkel vă oferă posibilitatea să dezactivaţi utilizarea cookies, la prima accesare a site-ului.

 

8. Urmărirea site-urilor web

a) Webtrekk
Acest site web colectează și stochează date în scopuri de marketing și optimizare, utilizând o tehnologie a Webtrekk. Aceste date sunt stocate și prelucrate ulterior pe bază de profiluri de utilizatori anonime sau pseudonime (în funcție de tehnologia respectivă și de serviciul implicat). Aceste profiluri de utilizatori sunt stocate în module cookie sau în alte tehnologii similare, așa cum se prevede mai sus. Pe lângă datele colectate la accesarea site-ului web (așa cum se prevede mai sus), acestea pot include și informații privind site-ul web pe care îl utilizați pentru a ne vizita, site-urile web pe care le vizitați în timp ce vă aflați pe site-urile noastre și, după caz, termenii de căutare pe care i-ați utilizat pentru a găsi site-ul nostru.
În lipsa consimțământului explicit al utilizatorilor noștri, datele colectate prin tehnologiile Webtrekk nu sunt utilizate pentru a identifica personal un vizitator și nu sunt combinate cu alte date cu caracter personal despre utilizatorul respectiv.
În măsura în care aceste date trebuie să fie considerate date cu caracter personal, prelucrarea se bazează pe prevederi legale care o justifică pe motiv că (1) Henkel are interesul legitim ca site-ul web să fie adaptat necesităților utilizatorilor; sau că (2) datele sunt utilizate sub formă pseudonimizată în scopuri de marketing și de optimizare, iar utilizatorul nu s-a opus acestei utilizări.
Opunerea la colectarea datelor:
a) Vă puteți opune colectării și stocării datelor prin clic pe linkul de mai jos:
Mă opun stocării datelor …
Pentru a exclude controlul Webtrekk asupra acestui site web, s-a setat un modul opt-out cookie de renunțare. Modulul opt-out cookie este setat pentru domeniul denumit, pentru fiecare browser și computer. Prin urmare, dacă vizitați site-ul nostru la domiciliu și la serviciu sau cu browsere diferite, trebuie să refuzați stocarea datelor de pe fiecare dispozitiv sau browser.
b) Alternativ, puteți să vă opuneți stocării modulelor cookie și să preveniți stocarea lor cu o setare corespunzătoare din software-ul browserului dumneavoastră, însă dorim să vă avertizăm că este posibil să nu puteți utiliza complet toate funcțiile acestui site web.

Consultați mai multe informații despre urmărirea site-urilor web în politica privind protecția datelor a furnizorului nostru: … Politica privind protecția datelor
b) Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un instrument de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”).
 În acest scop, se instalează un modul cookie pe computerul dumneavoastră. Informațiile generate de modulul cookie despre utilizarea de către dumneavoastră a site-ului web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) vor fi transmise către și stocate de Google pe servere din Statele Unite.

Am activat anonimizarea adresei IP, ceea ce înseamnă că Google va trunchia/anonimiza ultimul octet al adresei IP pentru statele membre ale Uniunii Europene, precum și pentru alte părți ale Acordului privind Spațiul Economic European. Adresa IP completă este trimisă către serverele Google din SUA și este prescurtată de acestea doar în cazuri excepționale.

În numele furnizorului site-ului web, Google va utiliza aceste informații cu scopul de a evalua utilizarea site-ului web de către dumneavoastră, de a compila rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorii site-urilor și de a oferi furnizorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. 
Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google.

Opunerea la colectarea datelor:
Pe lângă modificarea setărilor browserului dumneavoastră, puteți împiedica colectarea și utilizarea datelor (module cookie și adrese IP) de către Google descărcând și instalând insertul pentru browser disponibil la adresa
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

c) Google DoubleClick
Utilizăm funcția Google DoubleClick pe site-ul nostru web pentru a evalua utilizarea site-ului și pentru ca noi, Google și alți furnizori de publicitate care colaborează cu DoubleClick să vă putem oferi publicitate relevantă pentru utilizator. În acest scop, se instalează un modul cookie pe computerul dumneavoastră. Acest modul cookie colectează informații despre reclamele afișate în browserul dumneavoastră și despre reclamele pe care faceți clic. Informațiile generate de modulul cookie cu privire la utilizarea site-ului web de către dumneavoastră vor fi transferate către un server Google din SUA și vor fi stocate pe acesta. Pe baza informațiilor colectate, se afișează în browserul dumneavoastră reclame în legătură cu interesele.

Opunerea la colectarea datelor:
Pe lângă modificarea setărilor browserului dumneavoastră, puteți, de asemenea, să dezactivați modulul cookie DoubleClick cu ajutorul unui insert de browser. Cu acest insert, setările dumneavoastră de dezactivare pentru acest browser sunt memorate, chiar dacă ștergeți toate modulele cookie. Puteți obține insertul de browser pentru dezactivare permanentă la adresa https://support.google.com/ads/answer/7395996.

d) Pixel Facebook pentru public personalizat
Participăm la programul Custom Audience al Facebook care ne permite să vă prezentăm reclame personalizate atunci când aveți un cont Facebook și vă conectați la acesta. Acest instrument ne permite să ne personalizăm reclamele pe baza utilizării site-ului web de către dumneavoastră pentru a vă oferi reclame special adaptate pentru dumneavoastră. În acest scop, comunicăm adresa dumneavoastră de e-mail sau numărul dumneavoastră de telefon în format hash, ceea ce permite Facebook să vă identifice dacă aveți deja un cont Facebook.

Opunerea la colectarea datelor:
Pe lângă modificarea setărilor browserului dumneavoastră, puteți și să vă ajustați preferințele privind reclamele prin setările contului dumneavoastră Facebook dacă nu doriți să primiți pe Facebook reclame pe bază de interes

 

9. Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată / Responsabilul cu protecția datelor
Vă puteți exercita în orice moment dreptul de acces la datele dumneavoastră. În plus, cu condiția ca cerințele respective să fie îndeplinite, vă puteți exercita următoarele drepturi:
• Dreptul de rectificare
• Dreptul de ștergere
• Dreptul de restricționare a prelucrării
• Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă cu privire la protecția datelor
• Dreptul la portabilitatea datelor (din 25 mai 2018)

Dreptul de a se opune
În cazul activităților de prelucrare ce implică datele dumneavoastră cu caracter personal și care sunt efectuate pe baza unui interes legitim al Henkel, aveți dreptul să vă opuneți acestor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter personal în orice moment, din motivele care rezultă din situația dumneavoastră specifică. Henkel va înceta prelucrarea respectivă, cu excepția cazurilor în care Henkel poate dovedi existența unor motive importante pentru prelucrarea care necesită protecție, ce depășesc interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră, sau a cazurilor în care prelucrarea contribuie la formularea, exercitarea sau apărarea împotriva unor acțiuni în justiție.

În aceste cazuri sau dacă aveți alte întrebări sau cereri în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal, contactați prin e-mail [email protected]
Dacă aveţi orice alte dorinţe în legătură cu datele dvs. personale, vă rugăm să trimiteţi o scrisoare la Henkel Romania, str Ionita Vornicul nr 1-7 sector 2 Bucuresti. Vă rugăm să ne contactaţi, de asemenea, în acest fel, dacă ar dori să ştiti dacă am colectat date despre dvs şi, dacă da, care sunt ele. Vom depune toate eforturile pentru a ne conforma cu dorinta dvs imediat.

 

10. Utilizarea inserturilor din mediile sociale
În paginile noastre de internet sunt încorporate inserturi/plug-ins („inserturile”) din diferite rețele de socializare. Serviciile asociate sunt furnizate de companiile respective („furnizorii”). Acești furnizori sunt:

Facebook, operat de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA („Facebook”). Pentru prezentarea generală a inserturilor Facebook și a aspectului lor, accesați: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter, operat de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SUA („Twitter”). Pentru prezentarea generală a butoanelor Twitter și a aspectului lor, accesați: https://twitter.com/about/resources/buttons

Google+ și YouTube sunt furnizate de Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, SUA („Google”). Pentru prezentarea generală a inserturilor Google+ și a aspectului lor, accesați: https://developers.google.com/+/web/; pentru inserturile YouTube, accesați: https://developers.google.com/youtube/subscribe/

Instagram este furnizat de Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SUA („Instagram“). Pentru prezentarea generală a inserturilor Instagram și a aspectului lor, accesați: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

LinkedIn este furnizat de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SUA („LinkedIn”). Pentru prezentarea generală a inserturilor LinkedIn și a aspectului lor, accesați: https://developer.linkedin.com/plugins#

Pentru a crește protecția datelor dumneavoastră atunci când vizitați paginile noastre de internet, aceste inserturi sunt implementate ca „butoane cu dublu clic”. Această formă de integrare asigură că, atunci când accesați o pagină din site-ul nostru web care conține astfel de inserturi, nu sunteți conectat automat la serverele furnizorilor. Browserul va crea un link direct către serverele furnizorilor doar dacă activați aceste inserturi și permiteți astfel transmisia datelor. În acest caz, conținutul diverselor inserturi este transmis de către furnizorul respectiv direct în browserul dumneavoastră și este apoi afișat pe ecranul dumneavoastră.
Insertul comunică furnizorului care sunt paginile noastre de internet pe care le-ați accesat. Dacă, în timp ce vizitați site-ul nostru web, sunteți conectat la contul dumneavoastră de utilizator pentru furnizorul respectiv, acesta poate să coreleze interesele dumneavoastră, adică informațiile pe care le accesați, cu contul dumneavoastră de utilizator. Atunci când utilizați oricare dintre funcțiile inserturilor (de exemplu, clic pe butonul „Like”, postarea unor comentarii), și aceste informații vor fi transmise de browser direct furnizorului, spre păstrare.
Puteți consulta mai multe informații despre colectarea și utilizarea datelor de către furnizori și despre drepturile și posibilitățile de care dispuneți pentru a vă proteja intimitatea în aceste circumstanțe accesând politicile privind protecția datelor/confidențialitatea ale furnizorilor:
Politica privind protecția datelor/confidențialitatea emisă de Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Politica privind protecția datelor/confidențialitatea emisă de Twitter: https://twitter.com/Data Protection
Politica privind protecția datelor/confidențialitatea emisă de Google: https://www.google.com/intl/de/policies/Data Protection/

 

11. Modul de selecționare al școlilor:
Scolile înscrise în campanie vor fi alese în funcție de următoarele criterii:

  • Nivel de școlarizare: școala clase 1-4 (6 puncte), clase 5-8 (4 puncte), nivel liceal (2 puncte)
  • Localizare: zona rurală (4 puncte), zona urbană (2 puncte)
  • Criteriu 1 departajare: numărul de elevi din școala înscris
  • Criteriu 2 departajare: motivația școlii conform formularului de înscrieri

 

12. Dreptul de utilizare al imaginilor
În cazul în care școala înscrisă de dumneavoastră va fi selectată și validată ca beneficiar al programului „Mingi în școli”, vă aducem la cunoștință faptul că folosirea imaginilor cu beneficiarii ai acestui program se va face numai în baza acrodului persoanelor vizate (În cazul minorilor, reprezentanții/ocrotitorii legali), exprimat în scris. Acord ce va fi trimis înaintea primirii premiului.